tel: 61 886 48 91| sklep@taptuk.pl | Pn. - Pt. 08.00 - 16.00

Teczka do akt osobowych Biurfol czarna

Kod dostawcy: TD-01-03
22,83 zł brutto
18,56 zł (netto)

Stan: dostępny

Wybierz dostępny typ/model:
  • wykonana z kolorowej folii PVC
  elastycznie formowany grzbiet szerokość do 3 cm
  • wewnątrz 5 patek z blaszką i wąsem
  • na grzbiecie kartonik do opisu zawartości
  • wyposażona w uniwersalne przekładki A,B,C,D oraz E

  Nowość ! część E, w której co do zasady powinny być przechowywane wszystkie dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
  w nowej część E dokumentacji pracowniczej przechowujemy dokumenty dotyczące:
  • informacji dotyczących kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 221c § 6 K.p.);
  • informacji dotyczących badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d § 10 K.p.);
  • informacji dotyczących przeprowadzonej przez pracodawcę kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 221c § 6 i art. 221e § 2 K.p.);
  • informacji dotyczących badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d § 10 i art. 221f § 2 K.p.).

  Powyższe informacje pracodawca będzie przechowywał w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od daty ich zebrania. Wyjątek stanowią dane o kontroli/badaniu, jeśli w stosunku do pracownika zastosowana została kara upomnienia, kara nagany lub kara pieniężna. W takim przypadku pracodawca przechowuje informacje o dacie, godzinie, minucie badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz wyniki kontroli do czasu uznania nałożonej kary za niebyłą.

  Część rozporządzenia dotycząca badania trzeźwości weszła w życie dnia 21 marca 2023
  • teczka wykonana z wytrzymałej folii PVC, wewnątrz usztywniona tekturą
  • wewnątrz zamontowano mechanizmy skoroszytowe umożliwiające wpięcie dokumentów
  • wyposażona w uniwersalne, papierowe przekładki A, B, C, D, E, bez opisu kategorii
  • elastycznie formowany grzbiet o szerokości 3 cm
  • na grzbiecie kieszeń z etykietą do opisu zawartości

Masz pytanie? Napisz do nas...

Kto jest administratorem danych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Materiały biurowe DAXER, z siedzibą ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań („Administrator”). Kontakt: sklep@taptuk.pl

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> jest to uzasadniony interes Firmy
 • Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdy w związku z prowadzoną korespondencją powstaną takie roszczenia

Przysługujące prawa
Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, wydania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych a także o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (zob. uodo.gov.pl).
Gdy dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w/w celów.
Więcej: polityka prywatności.

Copyright © 2023 realizacja Inventcom